Ιστορική αναδρομή


1972

Η επιχείρηση ιδρύεται το 1972 από τον Βασίλειο Παγώνη, πολιτικό μηχανικό και λειτουργεί για τα επόμενα 15 χρόνια ως ατομική επιχείρηση. Η οικογενειακή δραστηριότητα όμως στον τομέα των Δημοσίων Έργων είχε ξεκινήσει πολύ παλιότερα, από τον παππού του ιδρυτή – και συνονόματο – Βασίλειο Παγώνη.

1988

Η ατομική εταιρεία μετατρέπεται σε Α.Ε με έδρα την Θεσσαλονίκη. Είναι εγγεγραμμένη ως εργοληπτική επιχείρηση Ζ΄ τάξης στις κατηγορίες Οδοποιίας – Οικοδομικών – Η/Μ, Υδραυλικών, Γ΄ τάξης στις κατηγορίες Λιμενικά, Βιομηχανικά – Ενεργειακά & Β΄ τάξης πρασίνου.

1992

Ανέγερση Αρχαιολογικού Μουσείου Κοζάνης (1992-1996)

1996

Κατασκευή Πινακοθήκης & Μουσείου Τέχνης Τελλόγλειου Ιδρύματος Α.Π.Θ (1996-1998)

1998

Κατασκευή Κεντικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης (1997-1999)

2000

Το Νοέμβριο του 2000 ο Βασίλειος Παγώνης ιδρύει νέα εταιρεία την ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ, τάξης Ε΄ στις κατηγορίες Οδοποιίας – Οικοδομικών – Η/Μ, Υδραυλικών, Β΄ τάξης στις κατηγορίες Λιμενικά, Βιομηχανικά – Ενεργειακά & πρασίνου.

2001

Οικισμός 116 εργατικών κατοικιών Ο.Ε.Κ. (2001-2004)

2002

Η Β. Παγώνης Α.Τ.Ε συγχωνεύεται με την ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. και όλα τα στελέχη μεταφέρονται στη νέα εταιρεία. Την ίδια χρονιά κατατάσσεται στην 3η τάξη στις κατηγορίες Οδοποιίας – Οικοδομικών – Η/Μ – Υδραυλικών και  2η  τάξη στις κατηγορίες Λιμενικά και Βιομηχανικά – Ενεργειακά.

2004

Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Ορεστιάδας (2004-2009)

2005

Ανέγερση κτιρίου Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (2005-2009)

2006

Κατασκευή Γαλακτοκομείου Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής (2006-2009)

2007

Ανέγερση Οικισμού 36 και 34 εργατικών κατοικιών Ο.Ε.Κ. (2007-2009)

2009

Κατασκευή υπαίθριου χώρου Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (2009-2010)

2010

Η εταιρεία κατέχει πτυχίο ΜΕΕΠ   4ης τάξης στις κατηγορίες Οδοποιίας – Οικοδομικών – Υδραυλικών , Η/Μ, – Βιομηχανικά & Ενεργειακά & 3ης τάξης στην κατηγορία Λιμενικά με κύρια έδρα τη Θεσσαλονίκη.

2011

Εκσυγχρονισμός & αναμόρφωση Νοσοκομείου Λαμίας (2011-2015)

2017

Ανέγερση νέου κτιρίου «PERROTIS COLLEGE» Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής (2017-2018)

2018

Ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου του Γυμνασίου Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής (2018-2019)

2019

Λίγο πριν κλείσει 50 χρόνια λειτουργίας η εταιρεία ανανεώνει την εικόνα της με νέο λογότυπο, εταιρική ταυτότητα και νέα online παρουσία

 

espa-banner