ΕΙΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ.

Διαμόρφωση Προσομοιωτικών Δυναμικών Προτύπων (System Dynamics Modeling)

Η ΠΑΓΩΝΗ Α.Τ.Ε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Παρέχει βιώσιμες λύσεις και στρατηγικές στους τομείς της οικονομικής, της βιομηχανικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, όπως επίσης και στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης, τόσο για δημόσιους όσο και για ιδιωτικούς οργανισμούς. Ειδικότερα, το στέλεχος της εταιρείας, κ. Ειρήνης Παγώνη (Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών), χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση της Θεωρίας της Δυναμικής των Συστημάτων, έχει αναπτύξει δυναμικά προσομοιωτικά πρότυπα (system dynamics models) στο γνωστικό αντικείμενο των έργων ΣΔΙΤ.

Οι μελέτες της σχετίζονται τόσο με την βιώσιμη ανάπτυξη των έργων ΣΔΙΤ σε εθνικό επίπεδο, όσο και με την οικονομική ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων έργων, όπως περιφερειακών έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

espa-banner