ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ.

Μελέτες – Κατασκευές

Η ΠΑΓΩΝΗ Α.Τ.Ε διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία και το κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, αναλαμβάνει μεγάλα έργα του ιδιωτικού τομέα όπως βιομηχανικούς χώρους, εμπορικά και οικιστικά κτίρια, κέντρα υγειονομικής περίθαλψης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τουριστικά συγκροτήματα καθώς και αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

scroll-arrow

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Η τεχνική εταιρεία ΠΑΓΩΝΗ παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης και αξιοποίησης ακινήτων.
Προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε
 • Σχεδιασμό για την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
 • Μελέτη και παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων εκμετάλλευσης
 • Εκτίμηση ακινήτου
 • Ανάλυση αγοράς ακινήτων

Τεχνική Μελέτη Έργου

Το τμήμα μελετών της ΠΑΓΩΝΗ Α.Τ.Ε αποτελείται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς με εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή απαιτητικών έργων υψηλών προδιαγραφών. Σε συνεννόηση με τον πελάτη, παρουσιάζεται μία πλήρη και αναλυτική οικονομική μελέτη του έργου που θα υλοποιηθεί ενώ δίνονται εναλλακτικά σενάρια κόστους. Συγχρόνως, γίνεται ο σχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος επιμέρους εργασιών. Ο σωστός προϋπολογισμός και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος συμβάλλουν στην μείωση του συνολικού κόστους του έργου χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα κατασκευής.

Εκπονούνται:

Αρχιτεκτονικές Μελέτες: ο πρωτοποριακός και αναλυτικός σχεδιασμός κτιριακών κατασκευών και χώρου συνδυάζεται με τις ανάγκες των πελατών, την αισθητική αρτιότητα και τους ισχύοντες νόμους ώστε να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα.

Στατικές Μελέτες: εκπονούνται μελέτες για νέα και υφιστάμενα κτίρια για κάθε τύπο κατασκευής και εφαρμόζονται όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν στην χώρα μας.

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες: παρέχεται σχεδιασμός και υπολογισμός των τεχνικών προδιαγραφών και επίβλεψη όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κάθε κατηγορία κτιρίου, οικιακή, εμπορική η βιομηχανική. Δίνεται ιδιαίτερη

Άδεια δόμησης: η εταιρεία αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης με όλες τις εργασίες και προδιαγραφές που απαιτούνται από τις πολεοδομικές αρχές.

Διαχείριση Κατοικιών Airbnb

Χρηματοδότηση στο πλαίσιο Design-Build-Operate-Finance (DBOF):

Η ΠΑΓΩΝΗ Α.Τ.Ε αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών που προορίζονται για ενοικίαση σε πλατφόρμες όπως η Airbnb. Προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και διακόσμησης ενώ, κατόπιν συμφωνίας αναλαμβάνει και την χρηματοδότηση της επένδυσης.

Κατασκευή και Διαχείριση Έργου (Project Management)

Η σημαντική εμπειρία της εταιρείας Παγώνη στην ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων εξασφαλίζει την άρτια ολοκλήρωση τους. Παράλληλα, η αποδοτική οργάνωση των εργοταξίων, εγγυάται συνέπεια στον χρόνο και το κόστος κατασκευής. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (project management), επιτρέπουν στην εταιρεία να διαχειρίζεται τους πόρους, τον προϋπολογισμό και τον χρόνο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει την ολοκλήρωση ποιοτικών έργων με τον πιο σωστό και υπεύθυνο τρόπο.

Επίβλεψη Έργου

Η εταιρεία αναλαμβάνει την επίβλεψη σύνθετων ιδιωτικών έργων με αυξημένες κατασκευαστικές απαιτήσεις για την ομαλή λειτουργία του εργοταξίου και την σωστή κατασκευή του έργου. Από την αρχή ως και την ολοκλήρωση του έργου ο επιβλέπων μηχανικός εποπτεύει τις εκτελούμενες εργασίες και είναι υπεύθυνος για:

 • τον έλεγχο της μεθόδου κατασκευής
 • τον έλεγχο των υλικών και των δοκιμών που γίνονται σε αυτά
 • την πρόληψη κακοτεχνιών
 • τη διόρθωση τυχόν προβλημάτων στην κατασκευή
 • την τήρηση του χρονοδιαγράμματος
 • την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • την τήρηση των μέτρων ασφαλείας

Ανακαινίσεις – Αναπαλαιώσεις Κτιρίων

Η έμπειρη ομάδα της εταιρείας με ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, αναλαμβάνει την ανακαίνιση και αναπαλαίωση κτιρίων, την αποκατάσταση της εξωτερικής και εσωτερικής τους όψης καθώς την αποκατάσταση ιστορικών κτισμάτων . Επίσης αναλαμβάνει την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ενώ δίνει λύσεις σε προβλήματα υγρομόνωσης και θερμομόνωσης.

espa-banner