Η
ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΠΑΓΩΝΗ είναι μια σύγχρονη τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διοίκηση, διαχείριση, κατασκευή και επίβλεψη ενός ευρύτατου φάσματος δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα. Από το 1972 αναλαμβάνει σύνθετα κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας τα οποία υλοποιεί με επιτυχία χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτει, την εξειδικευμένη εμπειρία του προσωπικού, την κατάλληλη οργανωτική δομή και τις πιστοποιημένες διαδικασίες ποιότητας που εφαρμόζει.

Υπηρεσίες

Τομείς Δραστηριοτήτων

Ιδιωτικά
Έργα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατασκευής & μελέτης έργου

Δημόσια
Έργα

40 χρόνια εμπειρία σε σύνθετα κατασκευαστικά έργα

Υπηρεσίες Τεχνικού
Συμβούλου

Προγραμματισμός, μελέτη & εφαρμογή βέλτιστων κατασκευαστικών λύσεων

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Βιώσιμη ανάπτυξη έργων ΣΔΙΤ σε εθνικό επίπεδο

Μας εμπιστεύονται

Δημόσιο Τομέα

  • Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
  • Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Αριστοτελειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης
  • Δήμος Θεσσαλονίκης
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
  • Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας – ΟΑΕΔ

Ιδιωτικό Τομέα

  • Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
  • Οργανισμός Μέγαρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Πιστοποιητικά

Βασισμένη σε αρχές και αξίες που διέπουν μια σύγχρονη οικογενειακή επιχείρηση η εταιρεία φροντίζει για την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και αναλαμβάνοντας την ευθύνη της απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.
tuv

espa-banner